ĐAU DO RỐI LOẠN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM

ĐAU DO RỐI LOẠN KHỚP THÁI DƯƠNG HÀM
Ngày đăng: 16/02/2022 09:03 AM

  Your temporomandibular joint is a hinge that connects your jaw to the temporal bones of your skull, which are in front of each ear. It lets you move your jaw up and down and side to side, so you can talk, chew, and yawn.   

  Thái dương của bạn giống như một bản lề nối hàm đến xương thái dương của hộp sọ, ở phía trước của mỗi tai. Nó cho phép bạn di chuyển hàm của bạn lên xuống và sang hai bên , vì vậy bạn có thể nói chuyện, nhai, hay ngáp.

  Problem with your jaw and the muscles in your face that control it are know as temporomandibular disorders (TMD). but you may hear it  wrongly called TMJ, after the joint.

  Vấn đề với xương hàm và các cơ mặt điều khiển nó được biết như rối loạn thái dương (TMD), nhưng đôi khi nó được gọi bằng một cái tên khác là TMJ.

  What Causes TMD? Nguyên nhân gây rối loạn khớp thái dương hàm?

  We don't know what causes TMD. Dentists believe symptoms arise from problems with the muscles of your jaw or with the parts of the joint itself.

  Chúng ta không thể biết chính xác nguyên nhân gây ra việc rối loạn khớp thái dương hàm. Các nha sĩ cho rằng triệu chứng này có thể xuất phát từ một số vấn đề liên quan đến cơ hàm hoặc với một phần của khớp.

  Injury to your jaw, the joint, or the muscles or your head and neck- like from a heavy blow or whiplash- can lead to TMD. Other causes include:

  Những chấn thương về hàm, khớp, cơ, đầu hoặc cổ, như bị giáng một đòn nặng hoặc tổn thương mô mềm cổ đều có thể dẫn đến rối loạn khớp thái dương hàm. Ngoài ra, còn có một số nguyên nhân khác như:

  • Grinding or clenching your teeth, which puts a lot of pressure on the joint.

  • Mài chỉnh răng, cái mà gây rất nhiều áp lực lên khớp.
  • Movement of the soft cushion or disc between the ball and socket of the joint.

  • Sự chuyển động của 
  • Arthritis in the joint.

  • Viêm khớp.
  • Stress, which can cause you to tighten facial and jaw muscles or clench the teeth.

  • Căng thẳng, điều này có thể làm bạn căng cơ mặt và hàm hoặc nghiến chặt răng.

  What are the symptoms? Những triệu chứng của đau khớp thái dương hàm? 

  TMD often causes severe pain and discomfort. It can be temporary or last many years. It might affect one or both sides of your face. More women than men have it, and it’s most common among people between the ages of 20 and 40.

  Khớp thái dương hàm có thể gây ra đau đớn và khó chịu, việc này có thể chỉ là tạm thời hoặc kéo dài nhiều năm. Nó có thể ảnh hưởng cả hai bên mặt. Phụ nữ, đặc biệt trong độ tuổi từ 20- 40, thường gặp phải vấn đề này hơn là nam giới.

  Common symptoms include: Một số triệu chứng thường thấy của đau khớp thái dương hàm:

  • Pain or tenderness in your face, jaw joint area, neck and shoulders, and in or around the ear when you chew, speak, or open your mouth wide.

  • Đau hoặc ê ảm mặt, vùng khớp hàm, cổ hoặc vai, bên trong hoặc xung quanh tai khi nhai, nói, hoặc mở miệng rộng.
  • Problems when you try to open your mouth wide.

  • Gặp vấn đề khi bạn cố gắng mở miệng rộng.
  • Jaws that get "stuck" or "lock" in the open or closed  mouth position.

  • Hàm có thể bị mắc kẹt hoặc tại vị trí ngậm miệng hoặc mở miệng.
  • Clicking, poping, or grating sounds in the jaw joint when you open or close your mouth or chew. This may or may not be painful. 

  • A tired feeling in your face.

  • Cảm giác mệt mỏi trên khuôn mặt.
  • Trouble chewing or a suddent uncomfortable bite as if the upper and lower teeth are not fitting together properly.

  • Gặp phải vấn đề khi nhai, khó chịu về khớp cắn trên và hàm dưới không khớp với nhau.
  • Swelling on the side of your face.

  • Sưng một bên mặt.

  You may also have toothaches, headaches, neck aches, dizziness, earaches,  hearing problems, upper shoulder pain, and ringing in the ears(tinnitus)

  Bạn cũng có thể bị đau răng, đau đầu, đau cổ, chóng mặt, đau tai, gặp phải vấn đề về thính lực, đau vai gáy, và ù tai.

   

  NHA KHOA SAKURA

  Địa chỉ: 69 (R4 - 14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  Hotline: (+84) 028.5415.6868

  Email: drtunhakhoasakura@gmail.com

  Website: www.nhakhoasakura.com.vn - nhakhoasakura.com.vn

  GIỜ HOẠT ĐỘNG

  Thứ 2 - thứ 7: 8 giờ - 20 giờ | Chủ Nhật: 8 giờ - 12 giờ

   

   

  Zalo
  Hotline