THÀNH PHẦN CỦA MỘT RĂNG- IMPLANT

THÀNH PHẦN CỦA MỘT RĂNG- IMPLANT
Ngày đăng: 16/02/2022 01:05 PM

  Một răng Implant bao gồm 3 phần: trụ Implant, vít Abutment  và thân răng giả. 

  An Implant -tooth is consisted of 3 parts: Implant, Abutment and Crown

   

  thanh-phan-cua-mot-rang-implant-sakuadental

  Thành phần cấu tạo của một răng implant

   

  • Dental Implant – A cylindrical and/or tapered post, usually made of titanium, that serves as a substitute for the tooth root

  • Trụ Implant- Một hình trụ thuôn, thường được làm bằng titan, nhiệm vụ thay thế cho chân răng.
  • Abutment – A connector, placed on, or built into, the top of the dental implant, to connect the implant to the replacement tooth or teeth

  • Vít Abutment - Phần kết nối - đặt trên phía trên cùng của Implant, để liên kết Implant và phần mão răng 
  • Crown – A replacement tooth, custom made to match your natural teeth.

  • Mão răng - Thân răng thay thế, tùy chỉnh để phù hợp với răng tự nhiên của bạn.

  Dental implants are often the best treatment for missing teeth.  When a damaged or decayed tooth is removed, both the visible part of the tooth, called the crown, and the root are lost.

  Cấy răng Implant là điều trị tốt nhất cho răng bị mất. Khi một chiếc răng hư hoặc sâu được nhổ đi, phần thân răng nhìn thấy trong miệng và chân răng đều bị nhổ bỏ.

  A dental implant is placed in the jawbone so that it can fuse with your natural bone and become a strong and sturdy foundation for replacement teeth. Implants can be used to replace an individual tooth or for an implant-supported bridge or denture containing multiple teeth. 

  Trụ Implant được cấy vào xương hàm để nó có thể tích hợp được với xương tự nhiên của bạn và trở thành chân răng thay thế cho chân răng đã bị mất và đủ khỏe để nâng đỡ cho thân răng kết nối bên trên. Cấy ghép Implant có thể được sử dụng để phục hồi một răng hoặc cho một cầu răng hoặc hàm răng giả có chứa nhiều răng thay thế cho số răng bị mất. 

  Dental implants are the closest you can get to healthy, natural teeth. They will allow you to confidently eat, smile, laugh, talk, play and enjoy all of your regular activities of everyday life without thinking about your teeth.

  Cấy ghép Implant là phương pháp tốt nhất để bạn có thể có răng khỏe mạnh, và tự nhiên nhất. Chúng giúp cho bạn tự tin ăn, cười, nói chuyện, chơi và tận hưởng tất cả các hoạt động thường xuyên của bạn trong cuộc sống hàng ngày mà không cần bận tâm về răng của bạn.

  NHA KHOA SAKURA

  Địa chỉ: 69 (R4 - 14) Lê Văn Thiêm, Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh

  Hotline: (+84) 028.5415.6868

  Email: drtunhakhoasakura@gmail.com

  Website: www.nhakhoasakura.com.vn - nhakhoasakura.com.vn

  GIỜ HOẠT ĐỘNG

  Thứ 2 - thứ 7: 8 giờ - 20 giờ | Chủ Nhật: 8 giờ - 12 giờ

   

  Zalo
  Hotline