Bảo hiểm

Bảo hiểm

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CARE PLUS

CHƯƠNG TRÌNH BẢO HIỂM CARE PLUS

Ngày đăng: 28/03/2022 01:16 PM

Sản phẩm Bảo hiểm Chăm sóc Sức khoẻ Quốc tế PJICO (PJICO – Care Plus) là kết quả hợp tác giữa Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex (PJICO) với trên 20 năm kinh nghiệm trên thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam và AXA PPP International Healthcare

Bảo Hiểm Bảo Minh

Bảo Hiểm Bảo Minh

Ngày đăng: 28/03/2022 01:13 PM

Nha khoa Sakura rất vinh dự được hợp tác cùng Tổng Công ty Cổ Phần Bảo Minh

Bảo Hiểm & Chi Trả Trực Tiếp

Bảo Hiểm & Chi Trả Trực Tiếp

Ngày đăng: 28/03/2022 01:11 PM

Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tiếp Hàng Tháng với Trung Tâm Nha Khoa Sakura cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp..

Các Công Ty Bảo Hiểm Có Ký Kết Bảo Lãnh Viện Phí Với NK Sakura

Các Công Ty Bảo Hiểm Có Ký Kết Bảo Lãnh Viện Phí Với NK Sakura

Ngày đăng: 28/03/2022 01:09 PM

Nha khoa Sakura rất vinh dự được chọn là đối tác của hầu hết các công ty Bảo hiểm tại Việt nam trong vấn đề bảo lãnh viện phí trực tiếp.

Quyền Lợi Điều Trị Nha Khoa

Quyền Lợi Điều Trị Nha Khoa

Ngày đăng: 28/03/2022 11:00 AM

Quyền lời Nha khoa trong bảo hiểm tuỳ thuộc vào gói bảo hiểm mà bạn đã thanh toán. Thông thường sẽ chia làm 2 gói
Zalo
Hotline